streg

Har du påbegyndt din rejse?
Her finder du inspirerende bud på vejen til indre sindsro.
Alle har valgt at kigge indad på forskellig vis.
Her kan du lære at lykken skal du ikke rejse efter
men finde i dig selv.

Send gerne filmen videre…

En indre rejse - Appetitvækker

”Det store er ikke at
være dette eller hint,
men
at være sig selv
og dette kan ethvert
menneske, når han
vil det.”
-Søren A. Kierkegaard

En Indre Rejse - Hele filmen

 
Vi håber du finder din vej til vækst og succes i livet